КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Новини кафедри»

Умови останніх років, в яких живе, працює та навчається українське суспільство, порушують особливу актуальність проблеми міжособистісної комунікації та живого спілкування. Тоді, коли ми могли вільно, без обмежень відвідувати різноманітні заклади, швидко вирішувати наші особисті справи, зустрічатися з друзями, колегами, ми не цінували важливості безпосереднього спілкування, важливості комунікації в освітньому середовищі, в аудиторії – між викладачем і студентом. Нова реальність викликає невимовну необхідність та потребу працювати не в on-line, а в of-line форматі. Мова, міміка, жести – все це є невід’ємною частиною кожної людини. Але реальність обумовлює інші формати життя, роботи та навчання…

11 листопада 2022 року відбулась відкрита лекція доктора географічних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України, відмінника освіти України, завідувача кафедри географії природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Григорія Івановича Денисика.

І особливо приємно те, що відбувалося заняття у ofline форматі. Викладачі кафедри географії та методики її навчання, здобувачі вищої освіти 1-го курсу, які навчаються за освітніми програмами природничо-географічного факультету, мали можливість послухати непросто цікавого лектора, а того, хто пише сучасну українську географічну науку.

Тема заняття: «Регіональні особливості пізнання антропогенних ландшафтів та їх екологічні наслідки».  Що таке антропогенний ландшафт? Які особливості пізнання антропогенних ландшафтів? Актуальність регіональних географічних досліджень. Як антропогенне ландшафтознавство допомагає у  вирішенні практичних завдань? Усі ці питання обговорювалися під час роботи на занятті. Головним посилом цієї зустрічі була думка щодо важливості географічної освіти та науки для суспільства ХХІ століття.

Григорій Іванович надзвичайно цікава людина, різнобічна та талановита, завжди позитивний і налаштований на конструктивний формат роботи. Допоможе із ідеєю, вирішенням наукової проблеми, поділиться зі своїм життєвим досвідом. Тож у аудиторії панувала приємна робоча обстановка. Заняття проходило жваво та насичено.

Студенти отримали позитивні емоції та сучасні географічні знання, а викладачі кафедри географії та методики її навчання – неоцінений досвід спілкування та роботи із Григорієм Івановичем Денисиком – видатним науковцем, нашим Учителем і великим Другом кафедри географії та методики її навчання УДПУ імені Павла Тичини.  

P.S. «Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу» (Міжнародна хартія з географічної освіти).

/ Без рубрики

8 листопада 2022 року професор Оксана БРАСЛАВСЬКА та викладач кафедри географії та методики її навчання Людмила ОЗЕРОВА взяли участь у XІ Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу. Відновлення: виклики, підходи та інструменти», організаторами якої виступили Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Інститутом вищої освіти НАПН та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Захід відбувся за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури Європейської Комісії, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національної академії педагогічних наук України, Спілки ректорів закладів вищої освіти України та Британської Ради в Україні.

У Zoom зустрічі взяли участь більше 215 учасників: представники закладів вищої освіти та наукових установ, члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.

З вітальним словом до учасників звернулися: Володимир БУГРОВ, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Сергій ШКАРЛЕТ, міністр освіти і науки України; Василь КРЕМЕНЬ, Президент Національної академії педагогічних наук України; Андрій БУТЕНКО, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Людмила ТАЦЕНКО, керівник освітніх програм Британської Ради в Україні; Світлана ШИТІКОВА, координатор Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Конференція мала на меті розкрити сучасні можливості розвитку компетентності майбутніх фахівців у відновленні вищої освіти в Україні, спрямовані на забезпечення та удосконалення її якості.

Під час конференції були розглянуті такі питання:       

 • проблеми відновлення вищої освіти в повоєнний період;
 • можливості програм міжнародної технічної допомоги ЄС для відновлення вищої освіти та науки в Україні;
 • шляхи відновлення вищої освіти на національному, регіональному та інституційному рівнях; 
 • гармонізації національного законодавства в контексті євроінтеграції Україні;
 • питання якості вищої освіти як індикатора успіху національних реформ на національному, регіональному та інституційному рівнях.

У тісній співпраці усіма учасниками конференції було вироблено відповідні рекомендації.

/ Без рубрики

Постійний рух вперед та кропітка, систематична й наполеглива робота над собою – це життєве кредо, мабуть, кожної сучасної людини. Глобалізація, технізація та віртуалізація нашого життєвого простору, карколомний науково-технічний прогрес, обставини, які не залежать від нас, невпинно висувають нові вимоги. І ми постійно себе питаємо: «Чи зможу я впоратися із цією ситуацією?», «Чи достатньо у мене знань та досвіду, щоб виконати таку роботу?», «Чи відповідаю я сучасним вимогам у моїй професійній діяльності?». Все це є тим рушієм, який не дозволяє нам ні на хвилину зупинитися і створює умови для професійного самовдосконалення, невпинного пошуку та самоосвіти.

07 листопада 2022 року доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат географічних наук Ірина Кравцова провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Ландшафтознавство» для здобувачів вищої освіти та викладачів університету на тему: «Поняття про антропогенні ландшафти: щодо деяких питань з антропогенного ландшафтознавства».

Лекція відбувалася в on-line-форматі в системі відеозв’язку GoogleMeet. Здобувачі вищої освіти 34 групи історичного факультету освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія. Географія), викладачі кафедри географії та методики її навчання, завідувач кафедри географії та методики її навчання професор Оксана Браславська успішно приєдналися до відеоконференції та взяли участь у роботі on-line-лекції.

Тема заняття передбачала опрацювання актуальних наукових питань сучасного антропогенного ландшафтознавства. Здобувачі вищої освіти сформували знання про історію формування та розвитку антропогенного ландшафтознавства, вивчили поняття про антропогенні ландшафти та сучасні системи класифікації антропогенних ландшафтів.

Актуальним та інноваційним було застосування оцифрованого конспекту лекції. Під час заняття використані такі методи та методичні прийоми, а саме: методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності (словесні методи, наочні методи, відеометод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, частково-пошуковий метод), методи стимулювання та мотивації учіння (навчальна дискусія, пред’явлення навчальних вимог), методи контролю та самоконтролю. Варто зазначити, що досить вдало були відпрацьовані такі технології: проблемного, сугестивного, інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативні технології тощо.

Лекція структурована, правильно побудована у хронометричному відношенні. Здобувачам вищої освіти був викладений сучасний науковий матеріал з проблем антропогенного ландшафтознавства. Стиль викладання – академічний. Формат роботи відповідає вимогам сьогодення. Наприкінці заняття були підведені підсумки роботи, кожний із присутніх висловив свою думку щодо проблемного питання: «Хто сильніший: Людина чи Природа?»

У обговоренні лекційного заняття взяли участь викладачі кафедри географії та методики її навчання. Усі присутні поділилися враженнями від лекції, висловили свої думки та побажання. Обговорення мало конструктивний характер. Було зазначено, що мета заняття досягнута. Лекція проведена на високому науково-методичному рівні.

/ Без рубрики

Упродовж 17–21 жовтня 2022 р. на базі природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проходили курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) за напрямом «Інноваційні методи навчання у вивченні географії». Тема курсів: «Комунікативно-інформаційні технології навчання географії» обсягом 30 год. (1 кредит). Курси проводила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання Інна Рожі.

Метою курсів підвищення кваліфікації стала активізація пізнавальної діяльності практикуючих учителів географії з використанням комунікативно-інформаційних технологій.

Цей процес здійснюється засобами розширення комунікативних умінь учителів, оволодіння ІКТ, формування ІКТ компетентності. Інформаційні технології ініціюють розвиток нових підходів до використання технологій навчання, відкривають додаткові можливості для створення комп’ютерних систем навчання та контролю знань.

Під час курсів підвищення кваліфікації слухачі ознайомилися із тематикою комунікативно-інформаційних технологій навчання географії, зокрема:

 1. Поєднання інтерактивних методів навчання з використанням ІКТ на уроках географії.
 2. Загальні поняття просторового аналізу даних та моделювання в ГІС.
 3. Візуалізація інформації в ГІС.
 4. Методи створення електронних карт.
 5. Використання на уроках географії ІКТ у поєднанні з інтерактивними методами навчання.
 6. Практичне застосування ІКТ у поєднанні з інтерактивними методами навчання.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації – це вчителі вищої категорії, вчителі-практики і вчителі-початківці, які у процесі ознайомлення з курсом підвищили власну здатність до критичного осмислення проблем у навчанні, професійній діяльності та на межі предметних галузей; застосовувати методи наукового дослідження на практиці; аналізувати структуру та різноманітність даних, які використовуються у геоінформаційних технологіях; впроваджувати геоінформаційні технології в освітньому процесі.

Колектив кафедри географії та методики її навчання бажає слухачам курсів підвищення кваліфікації творчої наснаги, здоров’я і неймовірних досягнень з їх учнями під час освітньої діяльності. Мирного всім неба!

/ Без рубрики

На кафедрі географії та методики її навчання у дистанційному режимі з використанням платформи Google meet відбувся захист результатів проходження фахової навчальної практики з географічних дисциплін.

Програма практики передбачала виконання практичних завдань (за місцем проживання), під час яких здобувачі освіти набули практичних навичок та вмінь користування приладами й інструментами, описання та фотографування об’єктів спостережень і досліджень, систематизації матеріалів.

За результатами захисту студенти продемонстрували сумлінне і відповідальне ставлення до виконання завдань практики, володіння теоретичним матеріалом та практичними навичками роботи.

/ Без рубрики

У вересні 2022 року відбулася робоча зустріч та підписання угоди про співпрацю між кафедрою географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Уманського та міським центром позашкільної освіти «Територія творчості». Під час підписання угоди були присутні: директор Уманського центру позашкільної освіти «Територія творчості» Наталія Латуринська, завідувач кафедри географії та методики її навчання Оксана Браславська та гарант освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) Андрій Максютов. На зустрічі були обговорені актуальні питання навчання та виховання молоді.

Університет вибудовує нові стосунки з давніми партнерами: роботодавцями в якості стейкхолдерів, що залучаються до розробки освітніх програм, організації навчальних практик, виконання кваліфікаційних робіт, спрямованих на вирішення актуальних потреб галузі.

«Угода закладає стале підґрунтя для організації різних форм взаємодії з позашкільними установами, зацікавленими в підготовці фахівців, орієнтованих на сучасний ринок праці» – наголосила директор Уманського центру позашкільної освіти «Територія творчості» Наталія Латуринська.

Обговоривши освітньо-професійну програму, що розроблена авторами проектної групи після консультацій із фахівцями Уманського міського центру позашкільної освіти «Територія творчості» м. Умань Черкаської області, учасники зустрічі дійшли спільного рішення: необхідності удосконалення підготовки фахівців за даною спеціальністю. Саме тому в освітньо-професійній програмі визначені сучасні компетентності, виходячи з видів і поставлених завдань географічної освіти магістрського рівня. Зокрема, фахові компетентності, які носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх географів.

Наш колектив високо цінує результати такої співпраці.

/ Без рубрики

29 серпня 2022 р. в режимі Zoom-конференції відбулось секційне засідання професійної спільноти вчителів географії Уманської об’єднаної територіальної громади на тему: «Науково-методичне забезпечення освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році», у якому взяли участь викладачі кафедри географії та методики її навчання.

Мета зібрання – вивчення змісту основних нормативних документів, що регламентують навчальний процес у основній та старшій школі, розгляд методичних рекомендацій щодо викладання географії у 2022/2023 навчальному році. З вітальним словом до присутніх звернулась завідувач кафедри географії та методики її навчання, професор, доктор педагогічних наук Оксана Браславська.

З доповіддю на тему: «Сучасні підходи до науково-методичного забезпечення освітнього процесу з географії» виступила гарант освітньої програми (Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань 01 Освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат педагогічних наук Оксана Герасименко.

Спільно з учителями шкіл Уманської об’єднаної територіальної громади було визначено шляхи співпраці в частині роботи з обдарованою молоддю, використання матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій кафедри географії та методики її навчання для проведення практичних робіт з географії для учнів закладів загальної середньої освіти, підвищення фахового рівня вчителів географії на курсах підвищення кваліфікації в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

/ Без рубрики

Мала академія наук є вагомим досягненням розвитку позашкільної освіти в Україні. Сьогодні МАН забезпечує процеси розвитку здібностей учнів, виявлення та відбору обдарованих дітей, духовного, інтелектуального, творчого розвитку підростаючого покоління, створення умов для соціального та професійного самовизначення особистості, виховання майбутньої творчої та наукової зміни.

Невід’ємним компонентом роботи Уманського державного пелагогічного університету є співпраця з МАН України, що сприяє успішному виконанню їх головних функцій – формування інтелектуального потенціалу української нації.

Не залишилася осторонь і кафедра географії та методики її навчання природничо-географічного факультету. За плідну співпрацю у підготовці творчо обдарованих учнів до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України були нагороджені «Подякою від управління освіти та гуманітарної політики міста Умань»:

Браславська Оксана Володимирівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання, Герасименко Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання, Кравцова Ірина Віталіївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання.

Подяки вручав декан природничо-географічного факультету Миколайко Валерій Павлович, який побажав працівникам подальшого підкорення вершин у науково-педагогічній діяльності, реалізації нових, цікавих та науково вагомих проектів.

/ Без рубрики

9-10.06 2022 р. на кафедрі географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася

ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

(З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ)

«ГЕОГРАФІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ: НАУКА І ОСВІТА»

 Формат зустрічі – on-line із використанням платформи відеозв’язку Google meet.

У роботі конференції взяли участь вже імениті досвідчені професіонали в галузі географії, екології та педагогіки, а також талановиті, перспективні молоді науковці, які представляли провідні наукові та навчальні установи України й світу.

Серед іноземних представників можна виділити: Genius Education (Clifton beach, Cairns, Queensland, Australia).

Українське наукове товариство представляли: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет цивільного захисту України ДСНС України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, КЗ «Гайворонський краєзнавчий музей» Гайворонської міської ради, вчителі закладів загальної середньої освіти, здобувачі вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології та методики її навчання Миколайко В.П.

Модератор конференції, професор Браславська О.В. ознайомила учасників конференції з науковими досягненнями кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

На пленарному засіданні було представлено доповіді, присвячені проблемам розвитку географії та екології України в сучасних соціально-економічних умовах:

«ЧИННИКИ ОСТЕПНІННЯ ТА ГЕОЕКОТОНІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ» доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Денисика Григорія Івановича;

«СУЧАСНА СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ» доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри геодезії, картографії та управління територіями Чернівецького національно університету імені Юрія Федьковича Сухого Петра Олексійовича;

«КЛАСИФІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД» професора, доктора географічних наук, професора кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування,Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Кілінської Клавдії Йосифівни;

«ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ» доктора педагогічних наук, професора кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Совгіри Світлани Василівни;

«ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ВПЛИВУ ХІМІКО-ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ ВІД ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ» доктора технічних наук,доцента кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища, Національного університету цивільного захисту України ДСНС України Кондратенка Олександра Миколайовича;

 «ЕКОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ» доктора географічних наук, професора кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка Назарука Миколи Миколайовича;

«ІННОВАЦІЇ У ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ» доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Браславської Оксани Володимирівни;

«ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ» доктора технічних наук, професора, начальника факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України Пономаренка Романа Володимировича;

«ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ У МЕЖАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯК СКЛАДОВОЇ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ КОЛИВАНЬ» кандидата геологічних наук, доцента кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Касіянчука Дмитра Васильовича;

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ КРАЄЗНАВЧОГО ТА ІСТОРИЧНОГО ХАРАКТЕРУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ВОЄННОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ КЗ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ КРАЄЗНВЧИЙ МУЗЕЙ) наукового співробітника КЗ «Гайворонський краєзнавчий музей» Гайворонської міської ради Голованівського району Кіровоградської області Працьовитого Миколи Миколайовича;

«ВУЗЬКОКОЛІЙНІ ЗАЛІЗНИЦІ КРАЇН СВІТУ: ПАРАЛЕЛІ З УКРАЇНОЮ» кандидата географічних наук, доцента кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Ситник Олексія Івановича;    

«РІЗНОМАНІТТЯ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ» PhD in Geography, викладача кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Коптєвої Тетяни Сергіївни. 

Після пленарного засідання роботу конференції було продовжено за тематичними напрямами:

1. Інтеграція вітчизняної географічної освіти і науки у міжнародний простір;

2. Історія становлення географії на теренах європейського простору;

3. Фундаментальні та прикладні дослідження в географії: досягнення, проблеми, перспективи;

4. Екологічний моніторинг України та зарубіжних країн;

5. Активні форми і методи навчання географії та екології у закладах освіти.

Під час підведення підсумків роботи конференції доповідачі підкреслили, що мета конференції, яка спрямована на науковий пошук, обмін досвідом, упровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств і установ, встановлення нових контактів і співробітництва між організаціями та фахівцями України й світу, – досягнута.

/ Без рубрики

Вирішення нових завдань, що постали перед системою освіти в Україні, вимагає вироблення адекватної організаційної структури системи освіти, яка б забезпечувала перехід від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіта впродовж усього життя».

Підвищення професіоналізму та майстерності педагогічних працівників є актуальним для сучасного суспільства, оскільки викладач має готувати студентів до вільного ринку праці, де перемагають лише висококваліфіковані фахівці, спроможні приймати самостійні рішення, бути актуальними, креативними і творчими. Але такі якості може виховати лише той науково-педагогічний працівник, який сам перебуває у творчому пошуку, у постійному самовдосконаленні. 

Курси підвищення кваліфікації завжди були рушійною силою на шляху особистісного зростання педагогів, але сучасні реалії внесли деякі корективи. Життя в умовах пандемії та війни змусило шукати нові форми роботи, які б дали можливість педагогу вдосконалювати свою педагогічну майстерність в дистанційному режимі.

Тому, в умовах дистанційного навчання географи природничо-географічного факультету (Браславська Оксана, Герасименко Оксана, Рожі Інна, Озерова Людмила) прослухали курси підвищення кваліфікації зі спеціальності: 014 Середня освіта (Інформатика) за напрямком «Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі», на тему: «Використання онлайн-інструментів для створення інтерактивних завдання». Успішно прошли тестування і отримали сертифікати.

Курси виявилися цікавими та змістовними. Атмосфера, яка панувала в колективі під час проходження курсів, говорить про те, що ми готові до змін, прагнемо бути кращими!

/ Без рубрики