КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Новини кафедри»

Доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою Любов Безлатня в січні 2024 року взяла участь у першому засідання Басейнової ради Південного Бугу.

Під час засідання було затверджено План роботи та завдання Басейнової ради на 2024 рік. Розглянуто проєкт Плану управління річковим басейном Південного Бугу (2025-2030р.р.). З доповіддю щодо цього питання виступила Олена Мислицька, начальниця відділу водних відносин та басейнової взаємодії, яка розповіла про стан готовності ПУРБ Південного Бугу, його зміст та основні завдання. Присутнім також було роз’яснено подальші кроки, які необхідно виконати для затвердження ПУРБ Південного Бугу Кабінетом Міністрів України.

Представники водогосподарських організацій басейну презентували свої пропозиції, що пропонуються до фінансування за рахунок коштів державного бюджету КПКВ 2707070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні річки Тиса у Закарпатській області».

/ Без рубрики

18.01.2024 р. на кафедрі географії, геодезії та землеустрою, відповідно до Положення про освітні програми (нова редакція) в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, відбулося обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня: Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Географія. Англійська мова) та другого (магістерського) рівня: Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Географія) членами проектних груп спільно зі стейкхолдерами. Зустріч відбулась у дистанційному форматі на платформі Google meet.

Завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою професор Оксана Браславська ознайомила присутніх із Положенням про освітні програми в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (нова редакція), затвердженим рішенням вченої ради УДПУ імені Павла Тичини, протокол №12 від 23.03.2023р. (наказ ректора №360о/д від 29.03.2023р.).

Гаранти освітніх програм Оксана Герасименко – першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Андрій Максютов – першого (бакалаврського) рівня Середня освіта (Географія. Англійська мова), Інна Рожі – другого (магістерського) рівня Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Любов Безлатня – другого (магістерського) рівня Середня освіта (Географія) ознайомили присутніх з зауваженнями та рекомендаціями випускників та здобувачів освіти, які вони залишили на сайті факультету (https://pgf.udpu.edu.ua/bakalavr;  https://pgf.udpu.edu.ua/magistr)

Стейкхолдери Таміла Скарбовська, директор Уманського ліцею №1, Тетяна Сінета, директор Гайворонського політехнічного коледжу, Сергій Сорокін, директор Уманської гімназії №4 взяли активну участь у обговоренні освітніх програм.

/ Без рубрики

З метою допомоги студентам зрозуміти принципи роботи пам’яті та успішно використовувати знання для ефективнішого навчання, познайомити зі способами запам’ятовування інформації та покращити навички навчатися новому, ознайомлення із новітніми навчальними технологіями провідних американських фахівців, професором Оксаною Браславською та викладачем-стажистом кафедри географії, геодезії та землеустрою Ольгою Проценко у грудні 2023 року була проведена виховна година на тему «Навчаймося вчитися: потужні інструменти для опанування складних предметів» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 22 групи.

Під час виховної години були обговорені ілюзії в навчанні та ефективні способи запам’ятовування інформації, здобувачі занурилися у наукові дослідження стосовно найефективніших способів вивчення складних тем. Були розглянуті поради для якнайкращого використання часу при виконанні самостійних завдань.

Також під час виховної години студенти пройшли тестування в рамках онлайн-курсу, практичних порад та настанов, які допоможуть знайти правильний шлях до опанування нових знань. Структура курсу включала такі модулі:

1.Особливості мислення (студенти дізналися про різні способи мислення, навчилися використовувати ці способи для максимально ефективного навчання).

2.Вміння групувати інформацію (студенти дізналися, як правильно поділяти інформацію на невеликі блоки для ефективного запам’ятовування).

3.Гаяння часу та пам’ять (в цьому модулі студенти ознайомилися з двома тісно пов’язаними явищами: пам’яттю та навчанні вмінням не гаяти час).

4.Ренесансне навчання та відкриття особистісного потенціалу (дізналися, як ефективно навчатися разом з іншими студентами, як розпізнати власні сильні сторони).

Завершивши курс, всі учасники отримали цінні знання і вміння правильного використання часу з освітньою метою.

/ Без рубрики

Англійська мова визнається ключовим інструментом міжнародного спілкування в академічному та професійному житті кожного працівника освітньої галузі та для розвитку країни в цілому, засобом доступу до знань, умовою ефективної світової інтеграції та фактором економічного зростання країни.

Україна підтвердила свій європейський вибір та зовнішньополітичний вектор, прихильність до європейської інтеграції та глобалізації (Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, членство в Європейському просторі вищої освіти, Європейському науковому просторі, інших міжнародних інституціях, партнерствах і співробітництвах).

Україна визнає вищу освіту як двигун соціальної трансформації, а англійську мову як ключову компетенцію в умовах інтеграції та глобалізації економіки, інструмент міжнародного спілкування, засіб приєднання до європейського освітнього, наукового та професійного простору. Тому викладач кафедри географії, геодезії та землеустрою Озерова Людмила та викладач-стажист кафедри Рожі Томас удосконалювали свою майстерність володіння англійською мовою на курсах «Іноземної мови для наукового спілкування» на факультеті іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Робота курсів регулюється згідно «Положення про курси іноземних мов». Курси іноземних мов організовувалися з метою всебічної підготовки слухачів до іншомовної діяльності. Зарахування на курси здійснювалося на підставі результатів пробного тестування, яке засвідчує початковий рівень володіння іноземною мовою.

Навчання на курсах іноземних мов відбувалося упродовж 2 місяців: з 01 листопада по 25 грудня 2023 року.

Заняття проводилися в позаурочний час, форма навчання – вечірня.
Загальна мовна підготовка здійснювалася з метою розвитку компетентностей з іноземної мови за чотирма видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, письмо та читання) за допомогою найкращих навчальних комплексів, розроблених провідними видавництвами Великобританії (Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan, Longman Pearson). Cлухачам пропонувалися різноманітні інтерактивні завдання, що робили весь процес навчання захоплюючим і ефективним.

Окрема увага приділяється використанню технічних засобів навчання та розвитку комунікативних здібностей.

Межі у вивченні англійської мови немає, за кожним новим рівнем – нові завдання та складності (отримання або підтвердження мовного сертифікату), долаючи які, мова стає все чистішою, звучить злагоджено та побіжно. Адже оволодіння мовою – це не самоціль, це інструмент, який має допомагати у всіх сферах життя, працювати на вас!

/ Без рубрики

Уміти відрізнити правду від брехні в нинішньому світі – навичка вкрай необхідна, адже ми живемо в часи справжнісінької навали різноманітної інформації. А в час війни медіаграмотність необхідна, без жодних перебільшень, для захисту свого життя. Медіаграмотність – саме та навичка, що може убезпечити нас від цих негативних впливів. З перших днів повномасштабного вторгнення українці проявили надзвичайну стійкість і виступили єдиним інформаційним фронтом проти держави-агресора.

Тому 22 грудня 2023 року професором, завідувачем кафедри географії, геодезії та землеустрою Оксаною Браславською та викладачем цієї ж кафедри Людмилою Озеровою була проведена виховна година на тему «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям», для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 12 та 22 груп.

Як зазначила Оксана Браславська: «медіаграмотність допоможе повсякчас зберігати емоційну та психологічну стійкість, уникати масової паніки, ухвалювати правильні рішення на основі ретельно перевіреної інформації». У рамках виховної години студенти пройшли онлайн-курс, що допоможе їм фільтрувати інформацію навколо й робити це максимально швидко та ефективно й дійшли висновку: варто довіряти лише якісним і перевіреним джерелам.

Метою курсу є:

  • дізнатися, чому і як медіаграмотність допомагає в ухваленні найкращих рішень;
  • ознайомитися з практиками розвитку високого рівня критичного мислення;
  • опанувати алгоритм перевірки якості контенту українських та закордонних медіа;
  • навчитися досліджувати експертність авторів, джерел інформації, зокрема телеграм-каналів;
  • засвоїти цифрові інструменти для швидкої та ефективної перевірки достовірності фото та відео;
  • дізнатися, як самостійно cтворювати якісний контент та уникати блокувань у соцмережах.
/ Без рубрики

20 грудня 2023 року ухвалено новий персональний склад Басейнової ради Південного Бугу на період 2023-2028 рр. до якої ввійшли представники кафедри географії, геодезії та землеустрою Олексій Ситник та Любов Безлатня, кандидати географічних наук, доценти.  Відповідне рішення прийнято на установчих зборах зацікавлених сторін.

Басейнова рада є важливим консультативно-дорадчим органом, що об’єднує представників різних галузей, таких як водокористувачі, органи влади, науки, та неурядових організацій. Завдяки цьому об’єднанню, робота Басейнової ради стає ключовою для забезпечення ефективного управління та використання водних ресурсів басейну річки Південний Буг.

До Управління було подано 78 кандидатур з 7 областей від організацій басейнового рівня, представляючи різні сфери діяльності, що враховує широкий спектр інтересів та думок, а також забезпечує шляхи для обговорення та прийняття обґрунтованих рішень. Так, водокористувачі складають – 32%, представники центральних органів виконавчої влади та водогосподарських організацій – 16%, місцевих органів виконавчої влади – 8%, наука, освіта – 15%, неурядові організації – 21%, органи місцевого самоврядування – 8%, що відповідає необхідним квотам.

Головою Басейнової ради Південного Бугу обрано Юрія Яцентюка, доктора географічних наук, професора кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ухвалений персональний склад Басейнової ради на підставі протоколу установчих зборів направлено на затвердження до Держводагентства.

/ Без рубрики

13 грудня 2023 року відбувся круглий стіл «Розвиток цифрової компетентності вченого: досвід та перспективи», організований рядом установ: Рада молодих вчених НАПН України, Офіс підтримки вченого, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ) та Освітнй хаб «Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre» в онлайн режимі.

У круглому столі взяли участь декан факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології та здоров’я людини Валерій Миколайко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою Оксана Браславська, кандидат педагогічних наук, доцент Інна Рожі, викладач Людмила Озерова та викладач-стажист Томас Рожі.

Програма круглого столу передбачала:

▶ дискусію та виступи щодо різних аспектів розвитку цифрової компететності вченого та реалізації наукових і навчальних заходів за цим напрямом;

▶ представлення результатів проведення І онлайн школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях»;

▶ анонс Міжнародної конференції «Штучний інтелект в науці та освіті» / «Artificial Intelligence in Science and Education» (AISE 2024)

/ Без рубрики

З 1 листопада по 13 грудня 20203 року декан факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біології та здоров’я людини Валерій Миколайко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою Оксана Браславська, кандидат педагогічних наук, доцент Інна Рожі, викладач Людмила Озерова та викладач-стажист цієї ж кафедри Томас Рожі пройшли І oнлайн школу «Цифрові технології в наукових дослідженнях».

Мета: підвищення рівня цифрової компетентності науковців.

Програма складалася з двох модулів:

МОДУЛЬ 1. Цифрові технології для проведення наукового дослідження.

МОДУЛЬ 2. Застосування цифрових технологій для розвитку іміджу вченого та наукової комунікації.

У кінці курсу всі учасники пройшли фінальне тестування за результатами якого отримали сертифікати.

/ Без рубрики

7 грудня відбулося спільне міждисциплінарне засідання студентських наукових гуртків «Геодезисти» та «Краєзнавчо-туристський гурток». Гуртківці – здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» освітніх програм Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) й Геодезія та землеустрій. Були присутні 15 учасників, серед них: професор Оксана Браславська, доцент Володимир Кирилюк, доцент Інна Рожі та викладач стажист Томас Рожі.

Члени студентського наукового гуртка зробили акцент на топографо-геодезичних вимірюваннях під час краєзнавчо-туристської роботи, наголосили, що вивчення місцевості починається із карти дослідження, яку не можливо скласти без топографічних вимірів.

Засідання відкрила староста гуртка, студентка 20 групи Анастасія Муравей. У ході заходу було заслухано доповіді за результатами студентських наукових пошуків, зокрема:

1. Гіглавий Микола презентував доповідь на тему: «Становлення спеціальності 193 Геодезія та землеустрій в УДПУ імені Павла Тичини».

2. Яворська Марія презентувала доповідь на тему: «Практичне застосування геодезії в сучасному світі».

3. Миронюк Іванна озвучила тему: «Карта для географа та геодезиста».

4. Мавлюкаєв Олексій виступив з доповіддю на тему: «Краєзнавчо-туристська робота як запорука вивчення рідного краю».

Гуртківці під час роботи ознайомилися з методикою використання топографічних карт, що необхідне для всіх стадій проектно-дослідницьких робіт, які виконуються для топографічного забезпечення, геологічні розвідки, розробки родовищ корисних копалин, гідроенергетичного, транспортного будівництва тощо. Великомасштабні топографічні карти використовують для детального вивчення місцевості, орієнтування на ній, точних вимірів та розрахунків. Топографічні карти середніх масштабів використовують для попереднього проектування залізниць та автомобільних доріг, проведення геологічних досліджень, попередніх розрахунків при проектуванні великих споруд. Дрібномасштабні топографічні карти застосовують при вирішенні завдань науково-дослідного та прикладного характеру щодо використання природних ресурсів, економічного освоєння території, при генеральному проектуванні великих промислових комплексів, навігації та інших роботах.

Викладачі й студенти узагальнили: великомасштабні топографічні карти – найважливіший матеріал для географічних досліджень території, бо вони є основою як для геодезиста так і для географа, і для туриста. З допомогою карт здійснюють ознайомлення з пам’ятками історії і культури, формують особистісне сприйняття дослідженого матеріалу, орієнтування на місцевості тошо.

Тематика міждисциплінарного гуртка викликала у здобувачів освіти велику зацікавленість та значну кількість питань, на які вони отримали вичерпні відповіді.

/ Без рубрики

7 грудня 2023 року відбувся виховний захід на тему: «Академічна доброчесність в УДПУ імені Павла Тичини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 Геодезія та землеустрій та 014.07 Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини). Захід провели куратори 10 групи викладач-стажист Томас Рожі й 12 групи доц. Інна Рожі.

Під час заходу було розглянуто поняття академічної доброчесності та її етичні принципи (довіра, чесність, прозорість, правдивість), переваги доброчесної поведінки, а також актуальні питання, які стосуються різновидів порушень академічної доброчесності.

Особливий акцент приділений сутності академічного плагіату, інструментам та процедурам перевірки академічних текстів на плагіат та шляхам його уникнення під час написання наукових робіт. Також обговорили правила оформлення використаних джерел та посилання на них.

Здобувачі вищої освіти активно включилися в обговорення питань, пов’язаних із запропонованою тематикою.

/ Без рубрики