КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Козинська Ірина Петрівна»

Козинська Ірина Петрівна

   

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 304 ауд.

E-mail: kambanka@ukr.net

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

     

Народилася 19 березня 1964 року в Одеській області. У 1991 році закінчила геолого-географічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за фахом «гідрогеологія та інженерна геологія».

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 1991 року.

У 2011-2013 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 2013 р. в спецраді Харківського національного університету імені В.Н. Каразина захистила, під керівництвом професора Г.І. Денисика, кандидатську дисертацію на тему: «Промислові ландшафти регіонів видобутку уранових руд України» за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Наукові інтереси: суспільно-географічні проблеми регіонів України, антропогенне ландшафтознавство; займається дослідженням промислових ландшафтів уранодобувних регіонів України.

Викладає курси: «Основи теорії суспільної географії», «Економічна і соціальна географія України», «Геоекономіка», «Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України».

Основні наукові публікації

Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Тімець О. В., Бабій Ю. О., Козинська І. П., Ситник О. І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник «Екологічна стежина − одна із форм природоохоронної роботи» №46325 від 12.11.2012 р.

Козинська І. П. Підходи та методи пізнання промислових ландшафтів зі специфічними властивостями / І. П. Козинська // Україна : географія цілей та можливостей : [зб. наук. праць / ред. колег. : Шищенко П. Г. (відп. ред.) та ін.]. – Ніжин : ФОП «Лисенко М. М.», 2012. – Т.1. – С. 150 – 153.

Козинська І. П. Методи досліджень гірничопромислових ландшафтів / І. П. Козинська // Наукові записки ВДПУ. Серія: Географія. – Вінниця, 2009. – Вип. 18. – С. 94–98.

Козинська І. П. Районування промислових ландшафтів регіону видобутку й переробки уранових руд в Україні / Антропогенне ландшафтознавство : перспективи розвитку. Збірник наукових праць [за редакцією Г. І. Денисика]. – Вінниця :ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2013. – С. 78 – 81.

Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Ситник О. І., Тімець О. В., Козинська І. П., Бабій Ю. О., Кравцова І. В., Половка С. Г., Кугай М. С., Непотенко Т. М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Географія Уманщини» №49826 від 26.06.2013 р.

Kozynska I.P. Underground version of industrial landscapes in the region of uranium mining in Ukraine / I.P. Kozynska // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2015. – Вип. 27, № 1-2. – Вінниця, 2015. – С.58-67.