КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Максютов Андрій Олексійович»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 313 ауд.

E-mail: andriy.maksyutov@udpu.edu.ua

Народився 12 грудня 1983 року в м. Будапешт Угорщина. В університеті працює з 2011 року. У 2006 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини й отримав вищу освіту за спеціальністю «Біологія і географія» та здобув кваліфікацію: вчитель географії та біології, краєзнавства і туризму, валеології та основ екології загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів.

З 2006 по 2008 роки навчався в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти, Географія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

У 2010-2013 р.р. навчався в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Після закінчення аспірантури здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук захистивши дисертацію на тему: «Патріотичне виховання майбутніх учителів географії під час пошукової туристсько-краєзнавчої роботи».

Здійснює керівництво науковим гуртком: «Патріотичне виховання майбутніх учителів географії під час організації туристсько-краєзнавчої діяльності».

У 2020 році початок навчання у докторантурі на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 011 освітні, педагогічні науки.

Наукові інтереси: патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у процесі пошукової туристсько-краєзнавчої роботи.

Викладає курси: «Географія світового господарства», «Лінгвістична географія».

Наукова програма

ORCID https://orcid.org/0000-0002-5486-634X

Web of Science https://www.webofscience.com/

Бібліометрика української науки http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/

Науковці України http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Максютов А.О. Основи фрактальної кластерної методології дослідження системи освіти. Збірник наукових праць Уманського державного університету імені Павла Тичини: Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 1(5). С. 33– 45.

Максютов А.О. Тенденції розвитку дитячих громадських рухів на прикладі організації скаутів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». Вінниця: Видавець ТОВ «Твори», 2021. Вип. 67. С. 132–136.

Максютов А.О., Грабовський Б.В. Лікувально-оздоровчі ресурси України. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничогеографічного факультету. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2021. С. 67–71.

Abdullayev A., Rebar I., Maksyutov A. Modern education, training and upbringing: collective monograph. Boston: Primedia eLaunch, 2021. P. 261- 266.

Maksyutov A. Patriotic education of future teachers of geography by means of tourist and local history work. Збірник наукових праць Уманського державного університету імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 1. С. 132–138.

Максютов А. О. Позашкільна освіта учнівської молоді – нова педагогічна практика, створена на базі позашкільних установ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». Вінниця: Видавець ТОВ «Твори», 2021. Вип. 67. С. 132-136. URL: https://drive.google.com/file/d/1-Ck1GpoADGTtx5ApDx3x1mwrJ3Al_k9c/view

Максютов А. О. Ретроспективний аналіз розвитку позашкільної освіти в Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». Вінниця: Видавець ТОВ «Твори», 2022. Вип. 71. С. 119-134. URL: https://drive.google.com/file/d/1edWHnhEx9MB1zm6pLgudepISh-yCd6TH/view

Максютов А.О. Інтерпретації образу гуманітарної географії. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 25. С. 39–41.

Lavryk O.D., Volovyk V.M., Maksiytov A.O., Tsymbaliuk V.V.. Optimization variations of valley-river landscape-technical systems of the Right Bank zone of Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Dnipro: Innovation, 2022. 31 (3). Р. 502-512. (Web of Science). URL: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/941

Braslavska О. V. Cobernik O.M., Maksiutov А. А., Roji I. H. Projecting the content of geographic disciplines. Moderní aspekty vědy: XXIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie. Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. str. 512–522. http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-29.pdf

Максютов А. О. Основи технологій виробництва: посіб. Умань: Візаві, 2023. 158 с. (протокол №9 від 26 квітня 2023 року).

Максютов А. О. Основи технологій виробництва: посіб. для самостійної роботи студентів. Умань: Візаві, 2023. 127 с. (протокол №9 від 26 квітня 2023 року).

Максютов А. О. Географія світового господарства: посіб. Умань: Візаві., 2023. 263 с. (протокол №9 від 26 квітня 2023 року).

Максютов А. О. Географія світового господарства: посіб. для самостійної роботи студентів. Умань: Візаві, 2023. 122 с. (протокол №9 від 26 квітня 2023 року).

Максютов А. О. Географія людської діяльності: посіб. Умань: Візаві, 2023. 187 с. (протокол №9 від 26 квітня 2023 року).

Максютов А. О. Географія людської діяльності: посіб. для самостійної роботи студ. Умань: Візаві, 2023. 137 с. (протокол №9 від 26 квітня 2023 року).

Volovyk V.M., Lavryk J.V., Yatsentyuk Y.V., Maksiytov A.O., Polish ethnocultural landscape of Podillya: structure, use, protection of cultural heritage. Bulletin of Scientific Works of Kharkiv University named after V. N. Karazin. The series «Geology. Geography. Ecology». Kharkiv, 2022. Issue 57. РP. 68–81. https://periodicals.karazin.ua/geoeco/issue/view/1284/1647

Maksiutov A. О., Honcharuk V. V. National patriotic education is a priority direction of the educational process in extracurricular education institutions. Pedagogy and education management review. Center of Innovative Research (Estonia). Issue 3 (12) 2023. P. 21–30. https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/issue/view/13/20

Боровий В. О., Браславська О. В., Максютов А. О Розробка технології спільного застосування супутникових та традиційних засобів та методів побудови локальних геодезичних мереж. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Київ, 2023. Випуск 3(103). С. 20–37. https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/agri/issue/view/93

Максютов А. О. Ретроспективний аналіз розвитку позашкільної освіти в Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». Вінниця 2022. Вип. 72. С. 74–81. https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/issue/view/197/225

Максютов А. О., Лаврик О. Д. Формування фахових компетентностей майбутніх учителів географії під час вивчення географії людської діяльності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». Вінниця 2023. Вип. 73. С. 63-68. https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/issue/view/198/226

 Максютов А. О. Основні етапи та особливості проведення геодезичних робіт під час здійснення землевпорядних заходів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, серія «Сільськогосподарські науки». Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, вип. №2(102), 2023. С. 92–103. https://ep3.nuwm.edu.ua/26846/

 Максютов А. О. Геодезичні роботи при формуванні лісопаркових зелених поясів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, серія «Сільськогосподарські науки». Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, вип. №2(102), 2023. С. 76–91. https://ep3.nuwm.edu.ua/26846/