КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Максютов Андрій Олексійович»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії  та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 312 ауд.

E-mail: andriy.maksyutov@udpu.edu.ua

Народився 12 грудня 1983 року в м. Будапешт Угорщина. В університеті працює з 2011 року. У 2006 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини й отримав вищу освіту за спеціальністю «Біологія і географія» та здобув кваліфікацію: вчитель географії та біології, краєзнавства і туризму, валеології та основ екології загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів.

З 2006 по 2008 роки навчався в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти, Географія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

У 2010-2013 р.р. навчався в аспірантурі на кафедрі загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Після закінчення аспірантури здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук захистивши дисертацію на тему: «Патріотичне виховання майбутніх учителів географії під час пошукової туристсько-краєзнавчої роботи».

Здійснює керівництво науковим гуртком: «Патріотичне виховання майбутніх учителів географії під час організації туристсько-краєзнавчої діяльності».

У 2020 році початок навчання у докторантурі на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 011 освітні, педагогічні науки.

Наукові інтереси: патріотичне виховання учнівської та студентської молоді у процесі пошукової туристсько-краєзнавчої роботи.

Викладає курси: «Географія світового господарства», «Лінгвістична географія».

Наукова програма

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Максютов А. О Принципи та методи патріотичного виховання майбутніх учителів географії / А. О. Максютов // Проблема підготовки сучасного вчителя. – 2012. – Вип. 5. – С. 174–179.

Максютов А. О. Патріотичне виховання майбутніх вчителів гегорафії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 – «Теорія і методика виховання»/ А. О. Максютов – Умань, 2013. – 19 с.

Максютов А. О. Туристсько-краєзнавча діяльність та її виховний потенціал / А. О. Максютов // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : ФОП «Ростунов», 2013. – Вип. 16. – С. 135–138.

Максютов А. О. Самостійна робота студентів-географів як складова підготовки майбутнього фахівця / А. О. Максютов // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Вип. 18. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 129–133.

Максютов А. О. Деонтологічна підготовка майбутніх учителів / А. О. Максютов // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань : ФОП «Жовтий О. О.», 2016. – Вип. 13. – С. 145–150.

Максютов А. О. Виховання патріотизму в позааудиторній діяльності студентів ВНЗ / А. О. Максютов // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 19. – С. 104–107.

Географічна деонтологія: навч.-метод. посіб. / уклад. А. О. Максютов. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 104 с.

Масютов А. О. Основи технологій виробництва : навч.-метод. посіб. / укл. Максютов А. О. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 72 с.

Масютов А. О. Патріотичне виховання студентської молоді у процесі вивчення географічного краєзнавства : навч.-метод. посіб. / укл. Максютов А. О. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 114 с.