КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Новини кафедри»

У вересні 2020 року відбулась відкрита лекція з фізичної географії відомого науковця, заслуженого діяча науки і техніки, відмінника освіти України, доктора географічних наук, професора, почесного професора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, завідувача кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Григорія Івановича Денисика на тему: «Культурні ландшафти Північної та Південної Америки».


Викладачі, студенти природничо-географічного факультету ознайомилися з новими науковими напрямами географії, зокрема сучасним баченням географії повсякдення. Відомий географ наводив пізнавальні факти зі своїх мандрівок цікавими місцями Північної й Південної Америки та вагомі аргументи на користь нового наукового напряму в дослідженні культурних ландшафтів. Відкриту лекцію відомий географ України закінчив такими словами: «Географи не бійтеся мріяти і робити відкриття! Мандруйте світом! Наша планета прекрасна і сповнена несподіванок!»

/ Без рубрики

У вересні 2020 року на засіданні кафедри географії та методики її навчання професором Браславською Оксаною Володимирівною був презентований навчальний посібник «Рекреаційна географія». Посібник укладено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у закладах вищої педагогічної освіти, де навчальна дисципліна «Рекреаційна географія» вивчається протягом одного семестру (3 кредити, загальний обсяг 90 годин, лекції – 22 години, лабораторні роботи – 24 години, самостійна робота – 44 години). У посібнику висвітлено питання рекреації як соціально-економічного явища, визначено об’єкт, предмет і завдання рекреаційної географії; показано особливості методичного визначення рекреаційних навантажень на природні комплекси та надання рекреаційної оцінки природним ресурсам. Охарактеризовано структурні особливості рекреаційної діяльності на різних територіях. Акцентовано увагу на доробках українських й зарубіжних науковців і дослідників у розвитку рекреаційної географії. Розкрито рекреаційне районування світу і України, охарактеризовано рекреаційні ресурси Черкащини і Уманщини.

Посібник рекомендовано студентам педагогічних університетів, що вивчають рекреаційну географію, вчителям географії та всім, хто досліджує рекреаційні ресурси будь-якої території.

/ Без рубрики

У вересні 2020 року відбулася зустріч викладачів кафедри географії та методики її навчання з гарантами освітніх програм  природничо-географічного та історичного факультетів. 

На засіданні обговорювались питання майбутньої акредитації освітніх програм, аналізувалися критерії оцінювання якості освітньої програми та найтиповіші помилки в оформленні й змісті освітніх програм.

Акцентувалася увага на якісній підготовці змісту навчальних дисциплін і їх відображення у системі Moodle.

/ Без рубрики

15 квітня 2020 року у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувався ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Географія». Учасниками підсумкової науково-практичної конференції стали студенти з 28 закладів вищої освіти України (загалом на конкурс надійшло 60 студентських робіт).
Петричук Ольга, студентка природничо-географічного факультету, ОС «Магістр», Спеціальність 014.07 Середня освіта. Географія презентувала роботу на тему: «Гайворонський старопромисловий район: формування, сучасний стан, перспективи розвитку» (науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання Олексій Ситник), яка була відзначена дипломом ІІ ступеня.
Висловлюємо щиру вдячність адміністрації УДПУ імені Павла Тичини, керівництву природничо-географічного факультету, професорсько-викладацькому складу кафедри географії та методики її навчання за підтримку студентської молоді у досягненні нелегких вершин географічної науки!

/ Без рубрики

Згідно положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених в системі дистанційного навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Браславська Оксана Володимирівна та кандидат педагогічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання Рожі Інна Георгіївна пройшли сертифікацію своїх електронних курсів.
Рішення комісії щодо можливості сертифікації ЕНК ґрунтувалася на трьох видах експертиз: структурно-функціональної, змістовно-наукової та методичної.
Навчально-методичні матеріали ЕНК з дисциплін відповідають структурованій платформі дистанційного навчання.
Складові частини електронного навчального курсу містять всі навчально-методичні матеріали згідно вимог сертифікації
Браславська Оксана Володимирівна «Краєзнавство і туризм»

Рожі Інна Георгіївна «Історична географія»

/ Без рубрики

За видатні особисті досягнення, внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, вагомі трудові досягнення, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді та з нагоди 25-річчя плідної науково-педагогічної діяльності медаллю імені Ярослава Мудрого нагороджено академіка Національної академії наук вищої освіти України доктора педагогічних наук, професора завідувача кафедри географії та методики її навчання Браславську Оксану Володимирівну.

Президентом Національної академії Педагогічних наук України академіком НАН України, академіком НАПН України В.Г. Кременем за вагомий внесок у розвиток наукової сфери України професор Оксана Браславська нагороджена дипломом як автор системи наукової, дослідницької та інноваційно-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти.

Бажаємо незгасимого оптимізму, творчої наснаги, вагомих досягнень у здійсненні задуманого та нових здобутків у роботі й наукових пошуках. Нехай Ваша енергія, багаторічний досвід, невичерпний інтелектуальний потенціал і надалі служать на благо України, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, природничо-географічного факультету й кафедри географії та методики її навчання!

/ Без рубрики