КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Новини кафедри»

29.11.2023 року, для закріплення теоретичного матеріалу отриманого здобувачами вищої освіти 10 групи спеціальності 193 Геодезія та землеустрій на лекції з топографії  «Лінійні вимірювання» (лектор доцент Кирилюк В.П.), відбулося відкрите лабораторне заняття в умовах наближених до виробництва. Під керівництвом викладача-стажиста Томаса Рожі на геодезичному полігоні факультету згідно теми і мети лабораторної роботи «Вимірювання ліній мірною стрічкою» було зроблено вимірювання довжин ліній сталевою 20-метровою стрічкою.

Здобувачі вищої освіти активно виконували завдання: виміряли довжини ліній між точками полігону, результати вимірювання внесли до журналу та успішно оформили звіт про виконання лабораторної роботи.

/ Без рубрики

У листопаді 2023 року відбулась зустріч гаранта ОП Середня освіта (Географія) за ОС «Магістр» доц. Андрія Максютова і членів проектної групи проф. Оксани Браславської та доц. Інни Рожі з директором Уманського міського центру позашкільної освіти «Територія творчості» Наталією Латуринською.

Учасники зустрічі мали можливість обговорили участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітньої програми Середня освіта (Географія).

Наталія Латуринська (стейкхолдер освітньої програми) поділилася власним досвідом діяльності та зазначила, що нові вимоги до рівня підготовки здобувачів освіти і розвитку особистості призводять до необхідності впровадження сучасних механізмів їх комунікації, які дозволяють організувати освітній процес як ЗЗСО так і ЗВО у відповідності до потреб суспільства. Вона зазначила, що сьогодні вкрай важливим є врахування принципів дитиноцентричного навчання з метою врахування освітніх цінностей та потреб здобувачів, організація освітньої діяльності на засадах компетентнісного підходу.

Андрій Максютов зазначив, що для оцінки внутрішнього забезпечення якості навчання проводяться спільні засідання здобувачів вищої освіти з адміністрацією факультету, гарантом, групою забезпечення, стейкхолдерами, викладачами та представниками органів самоврядування, де аналізуються та обговорюються навчальні й робочі плани освітніх програм.

Оксана Браславська наголосила на тому, що в університеті органи студентського самоврядування реалізовують функції забезпечення якості вищої освіти, делегуючи своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу; вносять пропозиції щодо удосконалення змісту освітніх програм та навчальних планів; беруть участь у проведенні внутрішніх та зовнішніх заходів з моніторингу та контролю якості вищої освіти; забезпечують реалізацію заходів щодо академічної доброчесності; контролюють дотримання академічної чесності у студентському і викладацькому середовищі; захищають права та інтереси студентів, які навчаються в університеті; беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету та інше.

Гарант та група забезпечення на постійній основі реалізують вимоги щодо забезпечення якості освіти, продовжуючи вивчати думку здобувачів освіти і стейкхолдерів про оптимізацію освітньої програми, що в свою чергу реалізується заходами для покращення якості підготовки фахівців за відповідним напрямом підготовки.

/ Без рубрики

У листопаді 2023 року відбулась зустріч гаранта ОП Середня освіта (Географія) за ОС «Магістр» доц. Андрія Максютова і членів проектної групи проф. Оксани Браславської та доц. Інни Рожі з директором Уманського міського центру позашкільної освіти «Територія творчості» Наталією Латуринською.

Учасники зустрічі мали можливість обговорили участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітньої програми Середня освіта (Географія).

Наталія Латуринська (стейкхолдер освітньої програми) поділилася власним досвідом діяльності та зазначила, що нові вимоги до рівня підготовки здобувачів освіти і розвитку особистості призводять до необхідності впровадження сучасних механізмів їх комунікації, які дозволяють організувати освітній процес як ЗЗСО так і ЗВО у відповідності до потреб суспільства. Вона зазначила, що сьогодні вкрай важливим є врахування принципів дитиноцентричного навчання з метою врахування освітніх цінностей та потреб здобувачів, організація освітньої діяльності на засадах компетентнісного підходу.

Андрій Максютов зазначив, що для оцінки внутрішнього забезпечення якості навчання проводяться спільні засідання здобувачів вищої освіти з адміністрацією факультету, гарантом, групою забезпечення, стейкхолдерами, викладачами та представниками органів самоврядування, де аналізуються та обговорюються навчальні й робочі плани освітніх програм.

Оксана Браславська наголосила на тому, що в університеті органи студентського самоврядування реалізовують функції забезпечення якості вищої освіти, делегуючи своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу; вносять пропозиції щодо удосконалення змісту освітніх програм та навчальних планів; беруть участь у проведенні внутрішніх та зовнішніх заходів з моніторингу та контролю якості вищої освіти; забезпечують реалізацію заходів щодо академічної доброчесності; контролюють дотримання академічної чесності у студентському і викладацькому середовищі; захищають права та інтереси студентів, які навчаються в університеті; беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету та інше.

Гарант та група забезпечення на постійній основі реалізують вимоги щодо забезпечення якості освіти, продовжуючи вивчати думку здобувачів освіти і стейкхолдерів про оптимізацію освітньої програми, що в свою чергу реалізується заходами для покращення якості підготовки фахівців за відповідним напрямом підготовки.

/ Без рубрики

23 листопада 2023 року на базі кафедри географії та методики її навчання та кафедри хімії, екології та методики їх навчання в онлайн режимі пройшла IX Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті».

Серед співорганізаторів наукового заходу були Інститут педагогіки НАПН України, Інститут агроекології та природокористування НААНУ, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

У ході конференції були обговоренні такі питання:

1. Наукові засади географічної, екологічної та хімічної освіти у ЗВО.

2. Досвід практичної екологічної, краєзнавчої діяльності та дослідної роботи з географії, хімії, біології у ЗЗСО.

3. Інноваційні технології в географічній, хімічній освіті та екологічній діяльності.

У конференції взяли участь представники освітніх та наукових закладів різних міст України зокрема:

 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Уманський національний університет садівництва;
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка;
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка;
 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Національний фармацевтичний Університет;
 • Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж;
 • Тячівський ліцей з угорською мовою навчання імені Шімона Голлоші Закарпатської області;
 • Уманська гімназія №11;
 • Уманський ліцей №3;
 • Гатненський ліцей Фастівського району Київської області;
 • Балтійський ліцей №3 Одеської області;
 • Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради Полтавської області;
 • Бобрицька гімназія Любашівської селищної ради Одеської області;
 • Великоозерська гімназія, Камінь-Каширського району, Волинсьої області;
 • Ладижинський ліцей Ладижинської сільської ради Уманського району Черкаської області;
 • Дмитрівський ліцей імені Т.Г. Шевченка Дмитрівської сільської ради Кіровоградської області.

Зі вступним словом до учасників конференції звернулася завідувач кафедри географії та методики її навчання професор Оксана Браславська, яка передала вітання від адміністрації факультету й, зокрема, декана природничо-географічного факультету, професора Валерія Миколайка. Оксана Володимирівна зазначила, що в своїх здобутках наука завжди базувалася на наполегливій та кропіткій праці вчених, а у досягненнях завжди покладалися на активності освітян. Також проаналізувала тенденцію розвитку сучасної науки і освіти на природничо-географічному факультеті; охарактеризувала проєкт стандарту профільної освіти що продовжує реформу «Нова українська школа», яка стартувала з першого класу 2018 року.

Під час виступів й дискусій учасники конференції висвітлювали глобальні проблеми географічної, екологічної, хімічної освіти та науки; використання інноваційних технологій у географічній, хімічній освіті та екологічній діяльності; розкривали досвід практичної екологічної і краєзнавчої діяльності та дослідної роботи з географії, хімії, екології, біології.

За результатами роботи підготовлено збірник матеріалів конференції та відзначено високий науковий рівень доповідей і повідомлень науковців, учителів, педагогів вищої школи й здобувачів вищої освіти з різних аспектів досліджуваних проблем у географії, хімії, екології, біології та освіті.

/ Без рубрики

У рамках заходів, спрямованих на допомогу в пошуку першого місця роботи, тривають зустрічі здобувачів освіти кафедри географії та методики її навчання (ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) першого бакалаврського рівня освіти, ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) другого магістерського рівня освіти, ОПП Середня освіта (Географія) другого магістерського рівня освіти) з потенційними роботодавцями.

21 листопада 2023 року відбулась зустріч здобувачів освіти вищевказаних освітньо-професійних програм з Юлією Шпаченко, керівницею HR-відділу освітнього холдингу «Європейський колегіум». Модератори зустрічі: Оксана Герасименко, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) першого бакалаврського рівня освіти; Інна Рожі, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) другого магістерського рівня освіти, Андрій Максютов, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант ОПП Середня освіта (Географія) другого магістерського рівня освіти.

У жвавій дискусії учасники дізнались про специфіку роботи приватного закладу загальної середньої освіти. Здобувачі освіти отримали інформацію про можливості працевлаштування, вимоги до сучасних роботодавців до потенційних працівників — це бажання працювати, самовдосконалюватись, вміти працювати в команді, бути відповідальним, доброчесним, володіти сучасними інформаційно-комунікаційними, освітніми технологіями.

/ Без рубрики

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників є важливим інструментом збереження дієвої системи освіти в Україні. Особливо в часи воєнних реалій. Адже нові умови диктують нові виклики, а кожен з нас, в свою чергу, має вчитися на них реагувати, тримати свій фронт та рухатися далі.

Тому 20-21 листопада 2023 року доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Оксана Браславська та викладач кафедри географії та методики її навчання Людмила Озерова пройшли курси підвищення кваліфікації на базі «Інституту післядипломної педагогічної освіти» на тему: «Калейдоскоп цифрових інструментів педагога під час війни».

Освітній процес було організовано за дистанційною формою навчання із використанням хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні й  виробничі технології».

Метою курсів стало ознайомлення слухачів із сучасними поняттями «цифроверт», «цифрова трансформація», «цифрові інструменти», «цифровізація освіти».

Під час проходження курсів підвищення кваліфікації слухачі познайомилися з інноваційними технологіями, дізналися про особливості застосування гейміфікації, ігрових та коучингових технологій, технологій воркшопу, фандрайзингової та проєктної діяльності, а також особливостей проведення занять за змішаною формою навчання.

Особливу увагу було приділено оволодінню навичками використання сучасних цифрових засобів для організації інтерактивного навчання у ЗВО. Активність і зацікавленість слухачів питаннями цифрової оцінки рівня знань здобувачів вищої освіти сприяли створенню за допомогою сучасних комп’ютерних технологій тестів, анкет і контрольних опитувань.

Підсумувало проходження курсів залікове заняття, що складалося з усної та письмової частин. Усі слухачі курсів підвищення кваліфікації впоралися з обома частинами роботи, що свідчить про високий рівень оволодіння ними інноваційними технологіями та отримали відповідні сертифікати.

/ Без рубрики

15 листопада 2023 року доктор педагогічних наук, професор Світлана Совгіра провела мастер-клас «Організація наукової роботи педагогів», де практично окреслила як успішно стати науковцем та як правильно організовувати свою наукову роботу, а саме – науковий підхід до написання статей категорії Б та публікації у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Світлана Василівна – це педагог, фахівець, наставник, учитель, яка підготувала покоління науковців, дала їм дорогу в науковий світ. Підготувала 10 кандидатів, 2 доктори наук, 3 доктори філософії. Вона, як педагог, є яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, джерелом глибоких і різноманітних знань. Для своїх вихованців вона є ланцюжком, що зв’язує досвід попередніх поколінь і прогресивні ідеї, направлені на розвиток майбутнього покоління.

Науковці кафедри географії та методики її навчання отримали величезний досвід, який допоможе у професійній діяльності. Адже робота науково-педагогічного працівника ставить перед педагогами, а особливо перед молодими викладачами надзвичайно високі вимоги: постійно вчитися, удосконалюватися, адаптуватися до потреб суспільства, бути не просто інформаційним джерелом для здобувачів освіти, а стати для них помічником, модератором, який навчить самостійно приймати рішення.

/ Без рубрики

14.11.2023 р. доцентом кафедри географії та методики її навчання Любовю Безлатньою було проведено відкрите заняття із ландшафтознавства для студентів IV курсу 42 групи ОС «бакалавр» ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) на тему «Класифікація ландшафтів України», яка відповідає навчальній програмі дисципліни. Викладач вільно володіє навчальним матеріалом, науковими фактами і поняттями, що відповідає рівню наукового сприйняття здобувачів вищої освіти. Під час лекції були розглянуті питання зміни ландшафтів України за голоценів час, (розкриті особливості трансформації натуральних ландшафтів під впливом господарської діяльності за останні 10 тис. років), поняття «ландшафт», класифікація натуральних ландшафтів України; розглянуті основні особливості класів, типів і підтипів натуральних ландшафтів; розкриті принципи та методи ландшафтознавства та фізико-географічного районування територій. Під час викладу навчального матеріалу, лектор використовувала різні прийоми та методи викладання навчального матеріалу. Були застосовані такі наочні засоби навчання: карти, схеми, фотографії. Виклад матеріалу здійснювався послідовно, логічно. Мова правильна, спокійна. Питання розкриті повністю. Лектор підтримувала зворотній зв’язок із аудиторією. Мета заняття досягнута. Лекція проведена на належному науково-методичному рівні.

/ Без рубрики

09.11.2023 р. доцентом кафедри географії та методики її навчання Володимиром Кирилюком було проведено відкрите заняття із топографії для студентів 1 курсу 10 групи ОП «Геодезія та землеустрій» спеціальності «193 Геодезія та землеустрій» освітній ступінь «бакалавр» на тему: «Кутові вимірювання в полігонометрії».

Лекція відповідає робочій програмі дисципліни. Мета заняття: ознайомлення з методикою вимірювання горизонтальних кутів методом прийомів і кругових прийомів кутів нахилу, обробка одержаних результатів. На лекції розглянуто такі питання: приведення теодоліта в робоче положення, вимірювання горизонтальних кутів, вимірювання вертикальних кутів. Лектор використовував наочні посібники – теодоліти 2Т ЗОП, 2 Т5КП. Викладач супроводжував лекцію підготовленою презентацією. На лекції застосовувалися такі методи навчання: пояснювально-ілюстративний, порівняльно-аналітичний, проблемного викладання. Мета лекційного-заняття досягнута. Лекція проведена на належному науково-методичному рівні.

/ Без рубрики

Сучасне життя неможливе без Інтернету. Ми використовуємо доступ до мережі для пошуку, публікації та обробки інформації. Переваги використання Інтернету очевидні. Як будь-яка складна інфраструктура, Інтернет містить багато небезпек, нехтування якими може призвести не просто до втрати спокою, але й істотних грошових коштів. Кожен, хто працює з мережею, щоб не випробовувати на собі її «темні» сторони, повинен знати потенційні джерела небезпеки та вміти захищати себе й своїх менш «просунутих» близьких і друзів.

З цією метою викладач-стажист кафедри географії, геодезії та землеустрою Рожі Т. А. провів виховний захід на тему: «Безпека в Інтернеті під час війни» для здобувачів вищої освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Для практичного засвоєння правил безпеки в Інтернеті здобувачі вищої освіти успішно пройшли практичний курс «Безпека в Інтернеті під час війни». Який надав здобувачам вищої освіти уміння, необхідні для критичного сприйняття інформаційного простору, безпечного використання сучасних технологій та ефективного оперування цифровими інструментами, зокрема соцмережами.

І як результат проходження курсу всі учасники отримали сертифікат про успішне завершення навчання.

/ Без рубрики