КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Наукові та проблемні групи»

Наукові гуртки та проблемі групи
кафедри географії та методики її навчання

№ з/п

П.І.П. наукового керівника

Назва гуртка

1

Браславська О.В.

Краєзнавчий гурток

2

Половка С.Г.

Землезнавці

3

Ситник О.І.

Клімат Черкаської області в умовах його сучасних змін

4

Кравцова І.В.

Актуальні проблеми фізичної географії

5

Лаврик О.Д.

Антропогенні ландшафти річища Південного Бугу

6

Козинська І.П.

Актуальні проблеми розвитку господарського комплексу Черкаської області

7

Максютов А.О.

Патріотичне виховання майбутніх учителів географії під час краєзнавчо-туриської роботи

8

Запорожець Л.М.

Шляхи підвищення ефективності уроку географії

9

Герасименко О.В.

Соціально-економічні аспекти країн світу

10

Макаревич І.М.

Дослідження рекреаційних регіонів світу

11

Черненко Т.М.

Геоекологічні проблеми центрального регіону України

12

Безлатня Л.О.

Гілея