КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Наукові та проблемні групи»

Наукові гуртки та проблемі групи
кафедри географії та методики її навчання

№ з/п

П.І.П. наукового керівника

Назва гуртка

1

Браславська О.В.

Краєзнавчий гурток

2

Ситник О.І.

Клімат Черкаської області в умовах його сучасних змін

3

Кравцова І.В.

Актуальні проблеми фізичної географії

4

Козинська І.П.

Актуальні проблеми розвитку господарського комплексу Черкаської області

5

Максютов А.О.

Патріотичне виховання майбутніх учителів географії під час краєзнавчо-туриської роботи

6

Герасименко О.В.

Соціально-економічні аспекти країн світу

7

Безлатня Л.О. Гілея

8

Кирилюк В.П.
Рожі Т.А.
Геодезисти