КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Новини кафедри»

04-05 березня 2021 року гарант освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти, к.геогр.н., доцент кафедри географії та методики її навчання І.В. Кравцова; гарант освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, к.геогр.н., доцент кафедри географії та методики її навчання О.І. Ситник взяли участь у роботі V-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення», яка проходила в змішаному режимі з використанням платформи Zoom в Херсонському державному аграрно-економічному університеті (http://www.ksau.kherson.ua/ksau/news/6035-2021-03-09-1.html ). Рис. 1. Пленарне засідання V-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення»   Модератори конференції: Юрій Іванович Яремко – д.е.н., професор кафедри землеустрою, геодезії та кадастру; Наталія Василівна Дудяк – завідувач кафедри землеустрою, геодезії та кадастру, к.е.н., доцент. Мета наукової конференції – обговорення та пошук рішень актуальних проблем, пов’язаних із існуючими практичними питаннями в сфері землеустрою та перспектив розвитку топографо-геодезичних робіт, встановлення контактів, обмін практичним і науковим досвідом, публікація результатів наукових досліджень.   Рис. 2. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення», формат роботи – змішаний з використанням платформи Zoom Рис. 3. Учасники науково-практичної конференції   Всеукраїнська науково-практична конференція працювала за такими секціями: управління земельними ресурсами ОТГ в умовах децентралізації влади; просторове планування території громад: способи, принципи, методи; формування картографічної основи ОТГ; особливості правового регулювання земельними ресурсами в ОТГ; охорона та раціональне використання земельних ресурсів ОТГ. У роботі конференції взяли участь понад 120 науковців та практиків. Були представлені 64 територіальні громади та селищні ради, 28 закладів вищої освіти України, 11 наукових центрів та 6 профільних підприємств. Рис. 4. Олександр Миколайович Нечипоренко – д.е.н., доцент, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, професор кафедри організації підприємства та біржової діяльності Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ Рис. 5. Павло Петрович Колодій – завідувач кафедри геодезії і геоінформатики, к.е.н., доцент Львівського національного аграрного університету, м. Дубляни   Рис. 6. Владислав Юрійович Пересоляк – завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру, кандидат наук з державного управління, доцент Ужгородського національного університету, м. Ужгород Рис. 7. Анатолій Анатолійович Колосюк – завідувач кафедри геодезії та землеустрою, к.е.н., доцент Одеської державної академії будівництва та архітектури, м. Одеса Доцент кафедри географії та методики її навчання Ірина Віталіївна Кравцова взяла участь у роботі секції «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів в ОТГ». Тема доповіді: «Садово-паркові ландшафти в структурі земельних ресурсів Уманської ОТГ». Доцент кафедри географії та методики її навчання Олексій Іванович Ситник взяв участь у роботі секції «Управління земельними ресурсами ОТГ в умовах децентралізації влади». Тема доповіді: «Реформа адміністративно-територіального устрою України – виклики сьогодення». Кафедра географії та методики її навчання щиро вдячна організаторам конференції за роботу та високий рівень підготовки і проведення науково-практичного заходу.
/ Без рубрики
З початком весни професорсько-викладацьким складом продовжуються поїздки різними регіонами України для ознайомлення майбутніх абітурієнтів з особливостями навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Так, 10 березня 2021 року д. пед. н. професором Оксаною Браславською, к.п.н. доцентом Світланою Люленко та викладачем Романом Подзереєм була здійснена поїздка в місто Олександрію Кіровоградської області, де були проведені зустрічі зі студентами Олександрійського медичного училища, Олександрійського педагогічного коледжу ім. В. О. Сухомлинського, Олександрійського училища культури та Олександрійського політехнічного коледжу. Презентована інформація, профорієнтаційні матеріали дали можливість майбутнім абітурієнтам ознайомитися з життям університету, напрямами підготовки, спеціальностями, освітніми програмами нашого закладу вищої педагогічної освіти.
/ Без рубрики
Щоб було завтра, треба думати про сьогодення… Професорсько-викладацький склад природничо-географічного факультету невтомно працює над тим, щоб факультет жив, науково зростав, плекав учительські кадри та міцнів. Тому в останній тиждень зими завідувач кафедри географії та методики її навчання, д.пед.н., професор О.В. Браславська, гарант освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти, к.геогр.н., доцент І.В. Кравцова, відповідальна за курси підвищення кваліфікації вчителів, к.пед.н., доцент О.В. Герасименко, викладач Р.В. Подзерей, викладач-стажист Т.П. Новікова виконали робочі поїздки на південь України. Були проведені зустрічі зі студентами, які навчаються у Білгород-Дністровському педагогічному та медичному училищах, Первомайському медичному училищі, із методистами міських і районних відділів освіти. Майбутніх абітурієнтів познайомили із університетом, спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, розповіли про переваги навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.  
/ Без рубрики
У рамках проведення позааудиторної роботи зі здобувачами вищої освіти 2 березня 2021 року відбулася інтелектуальна географічна гра «Що? Де? Коли?» для студентів 12 групи природничо-географічного факультету та 14 групи історичного факультету. Організатори заходу викладачі кафедри географії та методики її навчання Барвінок Н. В. та Озерова Л. А. Мета заходу – підвищення інтересу до географічної науки, розвиток логічного мислення; закріплення знань студентів географічних термінів, основних природних явищ та процесів; застосування знань на практиці, відстоювання власної точки зору; виховання бережливого ставлення до природи. Загалом у грі взяли участь студенти природничо-географічного й історичного факультетів, які крім того, здійснювали підготовку питань турніру суперникам. З привітальним словом виступила доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Браславська О. В. Завдання для гри були скомпоновані не лише для визначення географічних знань студентів, а й їх ерудиції, кмітливості, творчості та вміння швидко приймати рішення в екстремальній ситуації.
/ Без рубрики

У лютому на кафедрі географії та методики її навчання професором Браславською Оксаною Володимирівною було презентовано навчальний посібник «Вступ до спеціальності» (у співавторстві з доцентом Галузінською М. І.)

У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, сформульовано основні вимоги до особистості вчителя, проаналізовано зміст і структурні компоненти закладів вищої освіти. Розкрито проблеми підготовки майбутнього вчителя до самостійної роботи, педагогічної практики, педагогічного спілкування, ознайомлення зі значенням, змістом, специфікою та особливостями обраного ними фаху.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог чинної навчальної програми для студентів закладів вищої педагогічної освіти.

/ Без рубрики

Наприкінці грудня 2020 року, відповідно до наукової теми «Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу Правобережної України» викладачами кафедри географії та методики її навчання був проведений науково-методичний семінар «Промислові ландшафти Правобережної України».

До проведення семінару долучилися викладачі Вінницького  державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Льотної академії Національного авіаційного університету.

Голова оргкомітету науково-методичного семінару О.В. Браславська, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри географії та методики її навчання.

Модератор семінару: І.П.Козинська, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання.

Метою семінару було дослідження сучасного стану розвитку промислових ландшафтів Правобережної України.

Програма семінару включала секційне засідання.

Загалом у роботі семінару взяли участь 25 учасників, з них 13 магістрантів (за змішаною формою роботи: очно й у режимі відео конференції платформи Zoom).

Під час семінару обговорювалися питання:

  • Історія дослідження промислових ландшафтів.
  • Типологічна класифікація і структура промислових ландшафтів.
  • Мінерально-сировинна основа промислових ландшафтів регіону видобутку уранових руд.
  • Конструктивно-географічні особливості оптимізації промислових ландшафтів Правобережної України.

Учасники семінару продемонстрували високий науковий рівень доповідей та повідомлень з різних аспектів досліджуваної проблеми. Більшість доповідей були присвячені важливим проблемам антропогенного ландшафтознавства.

У зв’язку із вищевикладеним організаційний комітет семінару констатує та пропонує:

  1. Зацікавленим особам продовжувати науково-дослідну роботу з дослідження сучасного стану розвитку промислових ландшафтів Правобережної України.
  2. Рекомендувати заслухані доповіді учасників семінару до друку у збірнику «Природничі науки і освіта» природничо-географічного факультету УДПУ імені Павла Тичини.
  3. Покласти відповідальність за поширення і виконання цієї резолюції на організаційний комітет семінару.

Резолюцію схвалено 30 грудня 2020 р. на підсумковому засіданні учасниками науково-методичного семінару.

/ Без рубрики

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641», наказу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини № 1434о/д від 13.11.2020 організацію освітнього процесу у дистанційному режимі продовжено на період з 16 листопада до 31 грудня 2020 року.
Ознайомитися з наказом.

/ Без рубрики

Для слухачів Школи аграрного лідера Херсонського державного аграрно-економічного університету кандидатом географічних наук, доцентом кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Олексієм Ситником була прочитана проблемна лекція на тему: «Глобальні зміни клімату і Україна: виклики та сценарії розвитку» .  Лекція  організована факультетом архітектури та будівництва за співпраці з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP (координатор проекту – д. с.-г. н., професор Аверчев Олександр Володимирович).

Відкрила захід декан факультету архітектури та будівництва, доцент Руслана Бабушкіна, яка зазначила, що глобальні зміни клімату є однією із найбільш актуальних тематик екологічних проблем суспільства й Школа аграрного лідера  – це комунікаційний майданчик комфортного спілкування науковців та молоді з метою ознайомлення із подіями та чинниками, які впливають на зміну клімату, зокрема заходами щодо розв’язання глобальної проблеми. Адже, відомо, що суспільство має використовувати будь-яку можливість для побудови кращого майбутнього для нащадків.

Модераторами заходу виступили декан факультету архітектури та будівництва, доцент Руслана Бабушкіна та доцент кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Тетяна Мацієвич. У засіданні взяли участь здобувачі вищої освіти факультетів архітектури та будівництва, рибного господарства та природокористування Херсонського державного аграрно-економічного університету.О. Ситник перед слухачами розкрив питання нагрівання атмосфери Землі і глобальних зміни клімату, які продовжують розвиватись швидкими темпами. Значна увага приділена пандемії COVID-19, яка внесла свої корективи у життя людей нашої планети й України зокрема. Були розглянуті шляхи адаптації до кліматичних змін та необхідності відновлення в Україні технологій активних впливів на гідрометеорологічні процеси, які можуть мати важливе значення для забезпечення економічної та екологічної безпеки України.

Учасники зібрання відзначили, що захід був змістовним, а лекція вразила широким спектром проблематики.

Сподіваємось на подальшу співпрацю !!!

/ Без рубрики

05 листопада 2020 року доцент кафедри географії та методики її навчання, кандидат географічних наук Кравцова Ірина Віталіївна провела відкрите лекційне заняття з фізичної географії України для студентів та викладачів університету на тему: «Внутрішні води України».

Формат заняття незвичний, але актуальний. Лекція відбувалася онлайн в системі відеозв’язку Jitsi Meet. Студенти 32 групи природничо-географічного факультету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), викладачі кафедри географії та методики її навчання, завідувач кафедри географії та методики її навчання проф. О.В. Браславська, декан природничо-географічного факультету проф. В.П. Миколайко успішно приєдналися до системи та взяли участь у роботі онлайн лекції

Тема заняття передбачала опрацювання актуальних наукових питань, що розкривають природні особливості внутрішніх вод України. Студенти сформували знання про фізико-географічні особливості Чорного та Азовського морів, поверхневі води України, які представлені річками, озерами, болотами, водосховищами, ставками та каналами. З’ясували географічні особливості поширення підземних вод, проаналізували забезпеченість України водними ресурсами; вивчили схему гідрологічного районування.

Інноваційним було застосування оцифрованого конспекту лекції, що дозволило тримати досить високий темп роботи та детально розглянути питання плану.
Під час заняття були використані різноманітні методи та методичні прийоми, а саме: методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності (словесні методи, наочні методи, відеометод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, частково-пошуковий метод), методи стимулювання та мотивації учіння (навчальна дискусія, пред’явлення навчальних вимог), методи контролю та самоконтролю. Варто було б зазначити, що досить вдало були використані такі технології: проблемного, сугестивного, інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативні технології тощо.
У обговоренні лекційного заняття взяли участь декан природничо-географічного факультету проф. В.П. Миколайко, завідувач кафедри географії та методики її навчання проф. О.В. Браславська, викладачі кафедри: доц. О.І. Ситник, доц. О.Д. Лаврик, доц. І.П. Козинська. Усі присутні поділилися враженнями від лекції і власне від роботи у форматі онлайн.

/ Без рубрики