КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Новини кафедри»

З 26.02.24 по 1.03.24 року відбулися лабораторні заняття з використанням геодезичних приладів під час вивчення студентами освітніх компонентів «Геодезія» та «Картографія з основами топографії» під керівництвом викладача-стажиста Томаса Рожі.

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 10 групи відбулося лабораторне заняття на тему: «Виконання геометричного нівелювання ІІІ і ІV класу. Похибки та точність нівелювання» (навчальна дисципліна «Геодезія») з використанням нівеліра Н-3 та нівелірних рейок на полігоні університету. Мета лабораторної роботи: оволоділи методикою нівелювання IV класу. Здобувачі вищої освіти у ході виконання лабораторної роботи успішно виконали всі завдання, оформили звіт.

Для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) у рамках вивчення навчальної дисципліни «Картографія з основами топографії» відбулося лабораторне заняття на тему: «Вимірювання кутів теодолітом». Мета лабораторного заняття – вивчити методику вимірювання горизонтальних кутів методом прийомів та кутів нахилу, обробка одержаних результатів; отримати початкові навички вимірювання кутів. У ході заняття здобувачі вищої освіти 12 групи використовували теодоліт 2Т30П для знімання горизонтальних кутів на полігоні університету. Всі здобувачі вищої освіти виконали завдання лабораторної роботи успішно.

/ Без рубрики

Згідно з графіком проведення відкритих занять у ІІ семестрі 2023-2024 н.р. 19 лютого 2024 року доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою Оксана Браславська провела показове відкрите лекційне заняття з дисципліни «Управління земельними ресурсами» на тему: «Правові, організаційно-економічні та землевпорядні механізми управління земельними ресурсами».
Лекцію було проведено для студентів другого курсу спеціальності 193 Геодезія та землеустрій в офлайн режимі (323 ауд.). До відкритої лекції крім студентів долучились науково-педагогічні працівники кафедри.

Метою лекції було сформувати цілісне уявлення про правові, організаційно-економічні та землевпорядні механізми управління земельними ресурсами. У межах визначеної тематики лектор розглянула наступні питання:

1. Правові механізми  управління земельними ресурсами.

2.Організаційно-економічні механізми управління земельними ресурсами.

2.1. Оцінка земельних ресурсів.

2.2. Плата за землю.

2.3. Стимулювання раціонального використання та охорони земель.

3. Організаційно-фінансові механізми управління земельними ресурсами.

4. Землевпорядні механізми управління земельними ресурсами.

4.1. Зонування земель.

4.2. Землевпорядно-оптимізаційні механізми.

5. Організаційно-правові засади регулювання ринку земель.

Лекційний матеріал викладався із застосуванням медіа-засобів, що сприяло активізації пізнавальної активності студентів. Під час лекційного заняття студенти працювали з роздатковим матеріалом, наочними презентаціями та аналізували джерельну базу.

Варто відзначити також добре продуману структуру лекції, значну увагу лектора до активізації роботи студентів під час заняття, якісний роздатковий матеріал, використання якого полегшувало сприйняття студентами нової інформації. Студенти зацікавилися темою лекції і її змістом, активно задавали запитання. Усі здобувачі брали активну участь в обговоренні дискусійних питань, здобули знання, які стануть у нагоді при вирішенні як геодезичних, так і землевпорядних і земельно-кадастрових задач.

Присутні позитивно оцінили проведену лекцію, відзначили високий науковий і навчальний рівень володіння матеріалом, різноманітність методів і прийомів його подання. Відкрите заняття отримало схвальні відгуки колег і студентів. Лекція була проведена на високому науковому та дидактичному рівні.

/ Без рубрики

Музеї – це не лише тихі артефакти минулого, що витає в просторі та часі. Вони є іншими суб’єктами та реальними культурними агентами, які змінюють сучасне суспільство в різних аспектах. За останні десятиліття музеї мали великий вплив на освіту, туризм, соціальний розвиток та самосвідомість людей.

Науково-педагогічний колектив кафедри географії, геодезії та землеустрою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини понад 15 років плідно співпрацює із 

КЗ «Гайворонський краєзнавчий музей» Гайворонської міської ради Кіровоградської області. Це були спільні проекти щодо організації і проведення науково-практичних конференцій, використання експозиції музею для вивчення  студентами під час навчальних практик природо-ресурсного потенціалу та зайнятості населення Гайворонського краю, участь у підготовці та реалізації програми ретро-турів Гайворонською вузькоколійкою.

Експозиція музею постійно поповнюється новими експонатами.

Колекція артефактів, що свідчить про поширення давніх культур на території Гайворонського краю

З оновленою експозицією відвідувачів музею знайомить директор Микола Працьовитий

Нещодавно Олексій Ситник, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою був запрошений на відкриття оновленого історичного відділу музею із презентацією  виступу «Роль прикордонних територій у формуванні національної свідомості українців» 

Виступ Олексія Ситника «Роль прикордонних територій у формуванні національної свідомості українців»

Музеї продовжують важливу роль у сучасному суспільстві, сприяючи збереженню культурної спадщини, освіти, розвитку туризму, соціальному розвитку та інноваціям. Вони є ключовими агентами для збагачення життя і формування нашої спільної ідентичності. Тому в складних умовах сьогодення   особливо важливо підтримувати та розвивати музейну сферу для користі сучасного суспільства та майбутніх поколінь.

/ Без рубрики

Сучасні вимоги щодо організації освітнього процесу передбачають активну участь у цьому процесі зацікавлених сторін, тобто стейкхолдерів, щоб готувати конкурентноспроможних фахівців та гідних випускників університету. Основне завдання в сучасному світі, яке стоїть перед вітчизняною освітою полягає у вдалому поєднанні теоретичних знань, практичних умінь та навичок. Саме тому Андрій Максютов – гарант освітньої програми Середня освіта (Географія. Англійська мова) та завідувач кафедри географії, геодезії та землеустрою Оксана Браславська ініціювали підписання угод про співпрацю зі стейкхолдерами, що дасть можливість забезпечити підготовку високваліфікованого спеціаліста у стінах Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Зокрема були підписані угоди та отримані відгуки про освітню програму Середня освіта (Географія. Англійська мова) від заступника директора з навчально-виховної роботи, учителя географії, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, учителя-методиста Уманського ліцею № 2 Уманської міської ради Черкаської області Тетяни Бевз; директора Дубівського ліцею Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області Наталії Косаринської та заступника директора з навчально-виховної роботи, учителя географії Уманської гімназії № 12 Уманської міської ради Черкаської області Наталії Мельник.

Усі стейкхолдери висловили думки та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми Середня освіта (Географія. Англійська мова), їх участі у проведенні практичних занять для здобувачів освіти, запрошення здобувачів освіти для проходження навчальної практики у вищезгаданих установах. Саме це дозволить Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини разом із партнерами зайняти провідні позиції у забезпеченні ринку праці відповідними спеціалістами у галузі освіти.

У свою чергу Оксана Браславська та Андрій Максютов подякували стейкхолдерам за гостинність, за дружню атмосферу та теплий прийом.

/ Без рубрики

У період з 12 до 16 лютого 2024 року на кафедрі географії, геодезії та землеустрою відбулися курси підвищення кваліфікації (30год – 1 кредит ЄКТС) за програмою для вчителів географії, основ економіки на тему: «Нестандартні форми навчання основ економічної теорії». Викладач: Оксана Герасименко, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою, кандидат педагогічних наук.

У ході підвищення кваліфікації слухачі курсів ознайомилися з нестандартними формами навчання основ економічної теорії, технологіями інтерактивного навчання географії, інтеграційним та діяльнісний підходом у навчанні, сучасними техніками оцінювання здобувачів освіти. По завершенню навчання було проведено тестовий контроль знань.

Усі слухачі отримали сертифікати про проходження курсів підвищення кваліфікації.

/ Без рубрики

16.02.2024 р. кандидат педагогічних наук Оксана Герасименко й кандидат географічних наук Олексій Ситник, доценти кафедри географії, геодезії та землеустрою взяли участь у семінарі вчителів географії Гайворонської територіальної громади. Захід відбувся на базі Гайворонської філії №2 КЗ «Гайворонський ліцей №2» Гайворонської міської ради Кіровоградської області. Директор закладу Валентина Поліщук є стейкхолдером освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня освіти.

Оксана Герасименко показала майстер-клас на тему: «Ігрові технології навчання географії крізь призму Нової української школи», де презентувала приклади гнучких ігрових занять з використанням е-сервісів.

Олексій Ситник виступив з доповіддю на тему: «Висвітлення окремих тем з фізичної географії у контексті російсько-української війни».

В обговоренні результатів методичного семінару було зазначено його високу науково-практичну значущість, визначено шляхи подальної співпраці вчителів регіону та викладачів кафедри географії, геодезії та землеустрою.

/ Без рубрики

Роль англійської мови у сучасному світі дуже велика. У всіх країнах світу вивченню англійської мови надають величезне значення. Сьогодні, якщо ти володієш англійською мовою, це значить що ти людина сучасна, мисляча, відповідаєш образу успішної особистості.

Вивчення англійської мови є невід’ємною складовою успіху в сучасному світі. Вона відкриває безліч можливостей для спілкування, освіти, розвитку. Здатність ефективно використовувати англійську мову відкриває двері до нових знайомств та досягнень.

Тому викладач кафедри географії, геодезії та землеустрою Людмила Озерова та викладач-стажист кафедри Томас Рожі удосконалювали свою майстерність володіння англійською мовою на курсах «Іноземної мови для наукового спілкування» на факультеті іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, успішно завершивши курс та отримавши відповідні сертифікати.

/ Без рубрики

07.02.2024  доцент Оксана Герасименко (викладач курсу «Методика навчання географії») й професор Оксана Браславська (викладач курсу «Методика навчання географії у профільній освіті», член предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп, які проводять експертизу та ухвалюють рішення щодо надання грифів навчальній літературі та програмам Інституту модернізації змісту освіти МОН України) взяли участь у відеоконференції присвяченій ознайомленню широкої громадськості з підручником «Географія» для 7 класу авторського колективу у складі Олега Топузова, Володимира Громи, Вікторії Косик. На зустрічі були присутні 51 учасник з числа педагогічних, науково-педагогічних працівників, пересічних громадян.

Вікторія Косик ознайомила присутніх зі змістом підручника (його паперовою та електронною складовими), який розроблений відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти (5-9 класи) природничої освітньої галузі. Ключовим напрямом у презентації нового підручника стала його спрямованість на реалізацію діяльнісного підходу у навчанні семикласників в аспекті розвитку ключових компетентностей і наскрізних вмінь особистості. Підручник містить 19 практичних робіт, які сприятимуть застосуванню теоретичних знань учнів на практиці, формуванню soft skill, успішну інтеграцію в соціум і подальшу професійну самореалізацію.

/ Без рубрики

Згідно розпорядження декана на факультеті природничої освіти та природокористування кураторами груп для здобувачів вищої освіти було проведено «Інструктаж щодо дій здобувачів освіти університету в умовах надзвичайних ситуацій та щодо дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» з реєстрацією у відповідних журналах.

/ Без рубрики

У січні 2024 року відбулося обговорення проекту освітньої професійної програми Середня освіта (Географія. Англійська мова) за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У роботі взяли участь гарант програми Андрій Максютов, члени проєктної групи проф. Оксана Браславська, доц. Інна Рожі та завідувач кафедри англійської мови та методики її навчання проф. Олег Комар.

У ході зустрічі обговорено основні положення професійного стандарту за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти», а також необхідність врахування компетентностей, визначених цим стандартом при подальшому удосконаленні освітньої професійної програми.

Також учасники зустрічі обговорили зміни, які доцільно внести до проєкту освітньої професійної програми, які стосуються збільшення обсягу освітніх компонентів практичної підготовки, що дасть змогу здобувачам здобути компетентності та програмні результати навчання, потрібні для подальшої професійної діяльності, структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, змісту курсових, кваліфікаційних робіт, а також освітніх компонентів освітньої програми з метою досягнення загальних компетентностей і набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills).

Основним предметом обговорення стали «сильні» та «слабкі» сторони проєкту, розглянуті побажання щодо змісту освітніх компонентів, визначені перспективи вдосконалення освітнього процесу, програмних результатів навчання. Були намічені практичні аспекти підготовки фахівців, спроектовані ймовірні маршрути й бази практик.

/ Без рубрики