КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Дисципліни кафедри»

 

 1. Біогеографія
 2. Вступ до фаху
 3. Географія глобалізаційних процесів
 4. Географія культури та релігії
 5. Географія людської діяльності
 6. Географія материків і океанів
 7. Географія населення
 8. Географія світового господарства
 9. Географія туризму
 10. Геоекологія
 11. Геоекономіка
 12. Геоінформаційні технології в географії
 13. Геоінформаційні системи в географії
 14. Геологія з основами геоморфології
 15. Геоморфологія
 16. Геоурбаністика
 17. Географія грунтів з основами грунтознавства
 18. Геофізика і геохімія ландшафтів
 19. Гідрологія
 20. Геодезія
 21. Економічна і соціальна географія України
 22. Загальне землезнавство
 23. Історична географія
 24. Картографія з основами топографії
 25. Краєзнавство і туризм
 26. Ландшафтознавство
 27. Метеорологія і кліматологія
 28. Методика навчання географії
 29. Методика навчання географії профільної освіти
 30. Міжнародний туризм
 31. Методика роботи на географічному майданчику
 32. Основи теорії суспільної географії
 33. Основи технологій виробництва
 34. Основи наукових досліджень в географії
 35. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України
 36. Регіональна економічна і соціальна географія
 37. Рекреаційна географія
 38. Сучасне природокористування
 39. Топографія
 40. Топографічне креслення та інженерна графіка
 41. Фізична географія України