КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Макаревич Ілона Миколаївна»

Макаревич Ілона Миколаївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри географії та методики її навчання 

Навчальний корпус №1, 313 ауд.,

E-mail: makarevich-ilona@ukr.net

Макаревич Ілона Миколаївна, народилася 6 квітня 1983 року в місті Ульяновка Кіровоградської області.

Упродовж 1990–1999 рр. навчалася в загальноосвітній школі м. Ульяновка, Кіровоградської області.

У 1999 році отримала неповну середню освіту і вступила до Гайворонського машинобудівного технікуму на спеціальність економіка підприємства, який успішно закінчила у 2001 році.

У цьому ж році вступила до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, який успішно закінчила за спеціальністю 7.03050401 Економіка підприємства у 2006 році.

У 2016 році в рамках перепідготовки отримала другу вищу освіту за спеціальністю: 7.04010401 Географія* спеціалізація: краєзнавчо-туристична робота, отримавши диплом вчителя географії та економіки.

Наукові інтереси: шляхи підвищення ефективності уроку географії, геоінформаційні технології.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Браславська О. В. Феномен інформаційної компетентності майбутнього вчителя географії / О. В. Браславська, І. М. Макаревич // Освітні й наукові виміри географії: матеріали Всеукр. науково-практичної конференції, 25-26 квіт. 2016 р. – Полтава : ТОВ «АСМІ» , 2016. – С. 19-21.

Макаревич І. М. Діяльнісний підхід до формування інформаційної компетентності майбутнього учителя географії / І. М. Макаревич, О. В. Браславська // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – Вип. 20. – С. 76-79.

Макаревич І. М. Особистісний підхід в інформаційній діяльності студента-географа / І. М. Макаревич // Астрономічна школа молодих вчених: тези доп. міжнар. наук. конф. (Умань, 23-24 травня 2018 р.). – Умань, 2018. С. 137-139.

Макаревич І. М. Зміст інформаційної компетентності майбутніх учителів географії / І. М. Макаревич // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали VII Всеукр. науково-практ. інтернет-конф. (Умань, 15 листопада 2018 року). Умань: Візаві, 2018. – С. 94-97.

Браславська О. В. Активізація пошуково-дослідницької діяльності студентів як елемент розвитку їх компетентності / О. В. Браславська, І. М. Макаревич // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – Вип. 21. – С. 146-149.