КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Рожі Томас Адальбертович»

Рожі Томас Адальбертович

викладач-стажист кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 323 ауд.

Е-mail: tomas.rozhi.94@gmail.com

Народився 30 вересня 1994 року в м. Тячів Закарпатської області. З 2000 по 2011 р. навчався у Тячівській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Василя Гренджі-Донського. З 2011 по 2015 р. навчався в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримав диплом бакалавра з відзнакою та здобув кваліфікацію вчителя географії.

З 2015 по 2016 р. навчався на заочному відділенні в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримав диплом спеціаліста з відзнакою та здобув кваліфікацію географа. Вчителя географії, біології та економіки. Організатора краєзнавчо-туристської роботи.

Також протягом 2015-2017 р. здобув ступінь магістра з відзнакою та кваліфікацію географа. Викладача географії. Вчителя біології.

З 1 вересня 2015 року працював вчителем географії, біології та основ здоров’я в Тинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Жашківського району Черкаської області.

З 1 вересня 2022 р. працює викладачем-стажистом кафедри географії та методики її навчання.

Викладає практичний блок курсів «Метеорологія і кліматологія», «Топографія», «Геологія з основами геоморфології», «Геодезія», «Вступ до фаху», «Геоекологія».

Основні наукові публікації

Миколайко В. П., Кирилюк В. П., Рожі Т. А. Картографування правобережної частини Черкаської області за водоспоживанням кукурудзи на зерно. Збалансоване природокористування. 2023. № 1. С. 97–103. https://journals.uran.ua/bnusing/article/view/278545

Кирилюк В. П., Рожі Т. А. Формування комунікативної компетентності у майбутніх геодезистів у ЗВО України. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 13(31) 2023. С. 195–205. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/6408

Rozhi T. А., Kirilyuk V. Р. Wood ameliorative plantations as an object of topographic and geodesic research. The scientific heritage (Budapest, Hungary). № 112 (112). 2023. P. 7–10. https://www.calameo.com/read/0050597695b21fa60efc5

Kirilyuk V. Р., Rozhi T. А. Structure of land plots on territory of the rural united community. The scientific heritage (Budapest, Hungary). № 115 (115). 2023. P. 8–12. https://www.scientificheritage.com/wp-content/uploads/2023/06/The-scientific-heritage-No-115-115-2023.pdf

Кирилюк В. П., Миколайко В. П., Рожі Т. А. Топографія: навч.-метод. посіб. до лабор. занять і самостійної роботи: галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спец. 193 «Геодезія та землеустрій» освітній рівень «Бакалавр». Умань: Візаві, 2023. Ч. 1. 133 с. (протокол №6 від 3 січня 2023 року)

Кирилюк В. П., Рожі Т.А. Вступ до фаху: навч.-метод. рек. до курсу для спеціальності: 193 Геодезія та землеустрій. Умань: Візаві, 2022. 48 с.

Рожі І. Г., Рожі Т. А., Котенко Р. П. Віртуальна екскурсія як одна з ефективних форм організації освітнього процесу. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 25. С

Rozhi T. А., Kirilyuk V. Р. Wood ameliorative plantations as an object of topographic and geodesic research. The scientific heritage (Budapest, Hungary). № 112 (112). 2023. P. 7–10. https://www.calameo.com/read/0050597695b21fa60efc5