КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань,
вул. Садова, 2, корп. №1, 219 ауд. e–mail: k_geo@udpu.edu.ua

«Кирилюк Володимир Петрович»

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри географії, геодезії та землеустрою

Навчальний корпус №1, 323 ауд.

E-mail: v.p.kyryljuk@udpu.edu.ua

Кирилюк Володимир Петрович народився 14 серпня 1960 р. в с. Розсохи Деражнянського району Хмельницької області.

У 1978 р. закінчив Хмельницьке професійно-технічне училище № 7 (диплом з відзнакою) і отримав кваліфікацію електрозварника четвертого розряду. У 1983 р. закінчив з відзнакою Український інститут інженерів водного господарства (м. Рівне) за спеціальністю «Гідромеліорація» з присвоєнням кваліфікації інженера-гідротехніка.

9 грудня 1994 р. захистив кандидатську дисертацію (присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук). З 28 жовтня 1983 р. працював в Уманському національному університеті садівництва на посадах асистента, викладач, доцента кафедри екології, лісівництва, меліорації та землевпорядкування й кафедри геодезії, картографії і кадастру.

Стипендіат Кабінету Міністрів України в 1995–1996 рр. З листопада 1999 р. член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ).

Має 250 науково-методичних праць, з яких три посібники, одна монографія і один довідник.

https://orcid.org/0000-0003-2098-0520

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Кирилюк В. П., Рожі Т.А. Вступ до фаху: навч.-метод. рек. до курсу для спеціальності: 193 Геодезія та землеустрій. Умань: Візаві, 2022. 48 с.

Кирилюк В. П., Миколайко В. П., Рожі Т. А. Топографія: навч.-метод. посіб. до лабор. занять і самостійної роботи: галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спец. 193 «Геодезія та землеустрій» освітній рівень «Бакалавр». Умань: Візаві, 2023. Ч. 1. 133 с. (протокол №6 від 3 січня 2023 року).

Миколайко В. П., Кирилюк В. П., Рожі Т. А. Картографування правобережної частини Черкаської області за водоспоживанням кукурудзи на зерно. Збалансоване природокористування. 2023. № 1. С. 97–103. https://journals.uran.ua/bnusing/article/view/278545

Кирилюк В. П., Рожі Т. А. Формування комунікативної компетентності у майбутніх геодезистів у ЗВО України. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 13(31) 2023. С. 195–205. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/6408